• «ازدواج ‌آسان و دوری از چشم و هم چشمی» بهترین مسیر تحقق سعادت و خوشبختی

    «ازدواج ‌آسان و دوری از چشم و هم چشمی» بهترین مسیر تحقق سعادت و خوشبختی

      خبرگزاری شبستان-خراسان جنوبی؛ زینب روحانی مقدم-اول ماه ذی الحجه مزین و یادآور برگ زرینی از تاریخ است که پیوند آسمانی بهترین های بشریت، حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) را یادآور می شود. ازدواجی مبارک و آسمانی که خداوند متعال آن را مقدر فرموده بود و در این روز تاریخی و پرافزون، پیشوای پارسایان، امیرالمومنین علی(ع)